Gezelschap

Helaas gebeurt het nog maar al te vaak dat konijnen alleen en in veel te kleine hokken worden gehouden. Deze slecht gehuisveste dieren worden eenzaam opgesloten. Ze worden al snel een prooi van verveling en stress. Een van de eerste behoeften van een konijn is gezelschap! Ook in de vrije natuur zijn konijnen sociale dieren en als huisdier kan men konijnen dan ook het best in kleine groepjes houden.

 

Wat is de beste combinatie?

Verreweg de meeste kans op een levenslange konijnenvriendschap bieden een voedster en een (gecastreerde) ram. Ook twee voedsters kunnen samen gehouden worden – twee zusjes uit hetzelfde nest gaat meestal heel goed – mits ze voldoende ruimte tot hun beschikking hebben. Twee rammen wordt onherroepelijk vechten, waarbij vaak flinke verwondingen kunnen ontstaan. Castreren van de rammen helpt meestal niet.

 
Een konijn en cavia samen? Liever niet!

Een konijn en een cavia samen?

In de dierenwinkel wordt nogal eens geadviseerd om een (dwerg)konijn bij een cavia te zetten. Als dit van jongs af aan gebeurt, kan dat in een ruime behuizing goed gaan. Uit de praktijk blijkt echter dat het dag- en nachtritme van een cavia en een konijn zodanig van elkaar verschillen, dat zij elkaar gaan irriteren en het vaak het konijn is dat uitvalt naar de cavia. Bovenaan staat dat zowel het konijn als de cavia het meest plezier beleeft aan het gezelschap van een eigen soortgenoot.