Informatie: Gedrag

Gedrag

Over konijnengedrag is helaas nog weinig bekend. Zo is het stampen met de achterpoten het meest bekend als dreigend gevaar en angst.  

Territorium

Konijnen strijken vaak met hun onderkin langs voorwerpen om daar hun geur aan te geven (territoriumgedrag). Voedsters kunnen nogal sterk op hun territorium gericht zijn. Vooral tijdens het pakken van de etensbak kan ze...
Lees verder