Plaatsingsvoorwaarden

Eigendom

Het is niet zo dat u een dier bij ons koopt. Het dier blijft altijd eigendom van Animal Home. Met deze bijdrage steunt u ons werk en kunnen we andere konijnen die bij ons binnenkomen helpen. Als u een dier aanschaft bij Animal Home gaat u automatisch akkoord met onze plaatsingsvoorwaarden.

Verzorging & huisvesting

  1. Indien de dieren niet op de juiste manier verzorgd of gehouden worden, hebben wij het recht de dieren terug te halen.
  2. U zorgt ervoor dat de dieren een ruime huisvesting tot hun beschikking hebben. Konijnen hebben een uitloop ren nodig.
  3. Als het dier ziek is, dan gaat u ermee naar een dierenarts.
  4. Mocht u niet meer in staat zijn de dieren te verzorgen, dan brengt u ze terug naar Animal Home. Bij konijnen kunnen hiervoor entkosten worden berekend.

Het is niet toegestaan:

  1. Onze dieren te gebruiken voor menselijke of dierlijke consumptie.
  2. Met onze dieren te fokken.
  3. Onze dieren weg te geven, te verkopen en/of aan te bieden via sites zoals Marktplaats.
  4. Onze dieren zelf elders onder te brengen, zonder overleg met Animal Home.

Medische kosten

De kosten van alle behandelingen zijn geheel voor rekening van de nieuwe eigenaar. Ook wanneer er na de plaatsingsdatum medische gebreken geconstateerd worden, tenzij dit van tevoren met Animal Home is overlegd.

Overlijden

Als u een koppel dieren van ons heeft en één daarvan komt te overlijden, dient u ervoor te zorgen dat het overgebleven dier zo spoedig mogelijk een nieuw vriendje krijgt. Indien u dit niet wilt, dan bent u verplicht het achtergebleven dier terug te brengen naar ons.

Let op! Bovenstaande geldt ook als u één dier van ons heeft, en zijn/haar vriendje komt te overlijden.

Aansprakelijkheid

Animal Home kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.

Advies

Wij raden u aan om uw konijnen te laten enten tegen de 3 dodelijke konijnenziektes VHS1, VHS2 en myxomatose.